Kafa Sesi

Reggae

Kafa Sesi Records

kafaSesiRecordsKafa Sesi Records zaman zaman kendi sesimizi veya dostlarımızın seslerini duyurmak için kurduğumuz, hayali plaklar basan hayali bir plak şirketi. İlk isim içimizden, Hepyek Selekta! Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek Hepyek’i dinleyebilirsiniz…

Kafa Sesi Records is an imaginary record label publishing imaginary records, designed to spread our voice, as well as our friends’. Our first artist is our own Hepyek Selekta! You may listen to Hepyek by following the link below…